02.03.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

02.03.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğ Hk.

    4 Mart 2013

Tarihi  : 04.03.2013
İşareti : 
4/5000-708
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
02.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki   Yönetmelik ve Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası