01/02/2010 TARİHLİ VE 2010/87 SAYILI KARARNAMENİN EKİ ESASLAR HK. - Ankara Sanayi Odası

01/02/2010 TARİHLİ VE 2010/87 SAYILI KARARNAMENİN EKİ ESASLAR HK.

    22 Şubat 2010

Tarihi     :22.02.2010
İşareti    :4/5000-616
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca idare tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek için yayımlanan; “01/02/2010 Tarihli ve 2010/87 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslar” 22.02.2010 tarih ve 27501 Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Ek: 01/02/2010 Tarihli Ve 2010/87 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslar için tıklayınız.
 
Bilgilerinize  sunarız.    
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası