01.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik, Genelge, Tebliğ ve Kurul K - Ankara Sanayi Odası

01.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik, Genelge, Tebliğ ve Kurul K

    3 Aralık 2012

Tarihi : 03.12.2012
İşareti : 
4/5000-3648 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
   
01.12.2012 tarih ve 28484 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik, Genelge, Tebliğ ve Kurul Kararları yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası