01.10.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

01.10.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 01.10.2013
İşareti : 4/5000-3421
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

01.10.2013 tarih ve 28782 sayılı,  Resmi Gazete’de  aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız.