01.10.2013 Tarihinde Başlayacak Olan İnternet Sitesi Yükümlülüğü - Ankara Sanayi Odası

01.10.2013 Tarihinde Başlayacak Olan İnternet Sitesi Yükümlülüğü

Tarihi : 10.09.2013
İrtibat  : Merkezi Kayıt Kuruluşu www.mkk.com.tr  Tel:0212 334 57 00
 
Sayın Üyemiz,
 
31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 Sayılı resmi gazete ile Gümrük ve Ticaret Bankalığı tarafından yayınlanan “ Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ” de belirtildiği gibi ; bu şirketler açısından İnternet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemesi açısından zorunluluk 01.10.2013 tarihinde başlayacaktır.
 
Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca “Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebileceklerdir.”
 
Yönetmeliğin 7’nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca payları kayden izlenen şirketlerin MTHS hizmeti almak istemeleri halinde, söz konusu hizmeti Merkezi Kayıt Kuruluşundan (MKK) alacakları düzenlenmiştir.
 
Söz konusu hizmetin Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından e-ŞİRKET Portalı üzerinden isteyen şirketlere verileceği Odamıza bildirilmiş olup, ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası