01.04.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

01.04.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    3 Nisan 2014

Tarihi  : 01.04.2014
İşareti : 4/5000-1100
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 
 
01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası