01.03.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

01.03.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    1 Mart 2016

Tarihi : 01.03.2016
İşareti : 
4/5000-523
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz,

01.03.2016 tarih ve 29640 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

 2016/8519   Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/2015 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar için tıklayınız.