01.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

01.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    3 Mart 2014

Tarihi  : 01.03.2014
İşareti : 
4/5000-744
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
01.03.2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası