01.01.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Kanun Ve Bakanlar Kurulu Kararları Hk - Ankara Sanayi Odası

01.01.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Kanun Ve Bakanlar Kurulu Kararları Hk

    8 Ocak 2016
Tarihi : 04.01.2016
İşareti : 
4/5000-2
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
   
01.01.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası