“Women In Leadership” Konferansı - Ankara Sanayi Odası

“Women In Leadership” Konferansı

Tarih: 31.05.2013 
İşareti:05/5000-2114
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreterliğince Brüksel Büyükelçiliğimize gönderilen davet mektubuna atfen;  1 Temmuz 2013 tarihinde Brüksel’de “Woman in Leadership” başlıklı bir konferans düzenleneceği bildirilmekte, üye ülkelerden katılımcılar Konferansa davet edilmektedir.
 
Yazıda devamla, Konferansın özellikle gümrüklerle ilgili kurumlardan, özel sektörden, akademik çevrelerden ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan ilgilileri bir araya getirmeyi hedeflediği ifade edilmektedir.
 
Programı ekte sunulmakta olan Konferansa ilişkin detaylı bilgi için N. Taylor (Nathan.Taylor@wcoomd.org) veya B. Abilova (Botagoz.Abilova@wcoomd.org) ile temas edilebilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası