“Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 3. Taslağı”na İlişkin Görüşleriniz Hk - Ankara Sanayi Odası

“Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 3. Taslağı”na İlişkin Görüşleriniz Hk

    14 Aralık 2012

Tarihi : 14.12.2012
İşareti : 
4/5000-3800
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun 01 Ağustos 2011 tarihli kararıyla “Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi” hazırlama görevinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verildiği, Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla 2013-2016 yıllarını kapsayan “Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 3. Taslağı”nın hazırlandığı belirtilerek Taslağa ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte yer alan sözkonusu Taslak hakkındaki görüşlerinizin, yine ekte yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 17 Aralık 2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası