“Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayenelerinin Yaptırılma Zorunluluğu Hk.” ÖNEMLİ - Ankara Sanayi Odası

“Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayenelerinin Yaptırılma Zorunluluğu Hk.” ÖNEMLİ

Tarihi  : 07.02.2013
İşareti : 
4/5000-388
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Valiliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin işlemlerin 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanana dayanılarak çıkarılan ve 24.07.1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü, 18 Aralık 2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘”Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 9 uncu maddesinde;    
 
a) Hassas kütle ölçüleri 5 Kg’dan yukarı kütle ölçüleri, hassas mekanik tartı aletleri, okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağımh çalışabilme özelliğine sahip elektronik tartı aletleri, maksimum kapasitesi 2000 kg’dan fazla olan tartı aletleri,  hububat muayene aletleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonları, taksimetre, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur.
 
Birinci fıkrada belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından yapılır. Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başlanarak hesaplanır.7’ denildiği,
 
11 inci maddesinde ise; “Uzunluk ölçüleri (Tek parçalı ağaç metreler), Akıcı maddeler için hacim (debi) ölçüleri, Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri. Asma terazileri, Tek kollu kantarlar, îbreli teraziler, Maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) elektronik tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin iki vılda bir yaptırılması zorunludur.
 
Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Grup Merkebi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarınca yapılır. Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başlanarak hesaplanır,” denildiği ifade edilmiştir.
 
Yazıda devamla, halen kullanımda bulunan ve periyodik muayene süreleri dolan ölçü ve ölçü aletlerinin, yukarıda bahsedilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde periyodik muayenelerin yaptırılarak damgalattırılması gerekmekte olup, bu muayeneleri yaptırmayanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu çerçevesinde işlem yapılacağı, bu nedenle, üyelerimizin kullanmakta olduğu ve periyodik muayene süreleri dolan 9 ncu maddede belirtilen ölçü ve ölçü aletleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, 11 inci maddesinde belirtilen ölçü ve ölçü aletleri için bağlı bulundukları Belediye Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluklarına 28 Şubat 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar müracaat edilmesinin gerektiği belirtildiği hususunu gereği için bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası