“KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI’NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİZ HK.” - Ankara Sanayi Odası

“KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI’NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİZ HK.”

ACİL VE ÖNEMLİ
“KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI’NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİZ HK.”
 
Tarihi    : 28.12.2009
İşareti    : 4/5000 –6019
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın  (KOSGEB) yazısına atfen, 3624 sayılı KOSGEB Kanununda yapılan değişiklik ile genişletilen KOSGEB hedef kitlesine sunulacak hizmetlerle ilgili genel çerçeveyi belirlemek amacıyla “ KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği” taslağı hazırlandığı belirtilmektedir.Yönetmelik Taslağı ile ilgili olarak görüşlerinizin “ Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”’a işlenmek suretiyle en geç 09.01.2010 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız..   
 
 
 
Bilgilerinize  sunarız.       
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası