“İş, İş İmkanı Yaratma Ve Yatırım” Fuarı - Ankara Sanayi Odası

“İş, İş İmkanı Yaratma Ve Yatırım” Fuarı

    30 Temmuz 2013

Tarih: 29.07.2013                                 
İşareti:05/5000-2782
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımızdan alınan bir yazıya atfen; Expokish Şirketi tarafından “İş, İş İmkanı Yaratma ve Yatırım” adı altında bir fuar düzenleneceği ve ilgililerin www.expokish.com adresini ziyaret ederek ya da information@expokish.com  elektronik posta adresi ile temasa geçerek, bahse konu fuar hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabileceği bildirilmektedir.
               
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası