“Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği Uygulamaları Bilgilendirme Semineri” - Ankara Sanayi Odası

“Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği Uygulamaları Bilgilendirme Semineri”

    18 Ekim 2012

Tarihi    : 18.10.2012
İşareti    : 08/5000 – 
İrtibat    : egitim@aso.org.tr / 4171200-1217-1324
 
Sayın Üyemiz,
 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaların tümü olarak ifade edilmektedir.
 
Bu doğrultuda Odamızda, 01 Kasım 2012 tarihinde, 14:00 – 17:00 saatleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları tarafından verilecek olan “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği Uygulamaları Bilgilendirme Semineri”ne katılmak isteyen üyelerimizin ek’te yer alan katılımcı formunu (312)4175205 no’lu  faksa veya egitim@aso.org.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası