“Birleşik Krallık ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerde Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Görüşler - Ankara Sanayi Odası

“Birleşik Krallık ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerde Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Görüşler

    14 Aralık 2012

Tarihi : 14.12.2012
İşareti : 
4/5000-3801
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 4. Dönem Toplnatısının 26-29 Ocak 2013 tarihleri arasında Londra’da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilerek sözkonusu ziyaret kapsamında Ekonomi Bakanımız için hazırlanacak dosyada yararlanılmak üzere, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, konuyla ilgili görüşlerinizin, en geç 20 Aralık 2012 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası