“Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı” Genelgesi - Ankara Sanayi Odası

“Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı” Genelgesi

    11 Mart 2013

Tarih: 11.03.2013 
İşareti: 05/5000-861
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımın sağlanması için istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma/derin deniz deşarjı teknolojilerinin seçilmesi amacıyla 2012/9 sayılı “Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı” Genelgesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanmış olduğu; ancak söz konusu Genelge’de zamanla gelişen ve değişen teknoloji ile ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan boşlukların ve uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılması gerektiği ifade edilmektedir.
 
Yukarıda adı geçen Genelge’nin yürürlükten kaldırıldığı, 14.02.2013 tarih ve 2013/4 sayı ile “Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı” Genelgesi’nin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu Genelge’ye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın www.cygm.gov.tr adresinde yer alan “Mevzuat” başlığı “Genelgeler” bölümü “Su ve Toprak Yönetimi” linkinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası