“Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” Ve “Tozl - Ankara Sanayi Odası

“Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” Ve “Tozl

    14 Kasım 2012

Tarihi  : 14.11.2012
İşareti : 04/5000-3472
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazısına atfen, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca hazırlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve “Tozla Mücadele Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili görüşlerin bildirilmesi Odamızdan talep edilmektedir.
 
Konu ile ilgili olarak görüş ve önerilerinizin söz konusu Bakanlığa gönderilmek üzere, 19/11/2012 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesini bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası