“Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi” Eko-İnovasyon Programı Bilgilendirme Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

“Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi” Eko-İnovasyon Programı Bilgilendirme Toplantısı

    11 Haziran 2012

Tarihi     : 11.06.2012
 İşareti    : 08/5000
 İrtibat    : egitim@aso.org.tr / 4171200-1217-1324
 
Sayın Üyemiz,
 
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Ankara ilinde uygulanmak üzere Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde “Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi” geliştirilerek, ilgili taraflarca 27 Mart 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile uygulamaya konulmuştur.
 
“Ankara AB’ye hazırlanıyor Projesi” kapsamında Ankara ilindeki kurum ve kuruluşların AB mali yardımlarından daha etkin yararlanması amacıyla AB tarafından ülkemize sağlanan desteklere ilişkin eğitimler düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitimler çerçevesinde Ülkemizde genel koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) altında yakın bir zamanda teklif çağrısı duyurulan Eko-İnovasyon Programına yönelik 29 Haziran 2012 tarihinde Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonunda saat:13:30’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
 
 “Eko-İnovasyon Programı Bilgi Günü”ne katılım sağlanmak istenmesi durumunda Ek-1’de sunulan katılımcı formunu doldurarak en geç 27 Haziran 2012 tarihine kadar egitim@aso.org.tr    e-posta adresine veya 03124175205 faks numarasına iletilmesi gerekmektedir.
 
Söz konusu teklif çağrısına yönelik geliştirilen proje fikirleri olması durumunda, Ek-2’de sunulan Proje Fikri Formunun doldurularak en geç 21 Haziran 2012 tarihine kadar ekarakulak@ab.gov.tr  e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, uygun bulunan proje fikri sahipleri ile eğitim sonrasında ikili görüşmeler yapılacaktır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası